Κτήμα Ζανδέ

 

Στη χώρα των Μουσών, στις πλαγιές των Πιερίων, στους αντικατοπτρισμούς των νερών του Αλιάκμονα, γεννήθηκαν οι μύθοι, οι παραδόσεις και ο Οίνος.

Οίνος Τοπικός, Βελβελντινός, σε αρμονία με το χώρο, τους ανθρώπους και τη φύση.

Εκεί επέλεξε ο Γιάννης Ζανδές να δημιουργήσει τους αμπελώνες του, που ξεκινούν από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων και φτάνουν ως την άκρη της λίμνης.

Οι Οίνοι μας